Ante la sentencia del Procés

Procés auziaren epaiari buruzko adierazpena.

(más abajo en castellano)

Euskadiko Partidu Komunistak eta Gazte Komunistak Auzitegi Gorenak “Procés”-ari buruz adostutako epaiarekiko bere ezadostasun osoa erakusten dute. Auzitegi Gorenak espetxe zigorrak ezarri izanak guztiz neurrigabea iruditzen zaigu, kondenatutakoek aurrera eramandako ekintzek erakundeetan ondoriorik izan ez dutela -proklamazio politiko hutsetan geratu ziren- ikusita. Zigor hauek -gainera, zeharo gogorrak direnak- Katalunian dagoen gatazka politikoari konponbide bat bileratzera laguntzen ez dutela sinesten dugu. Are gehiago, giro politikoa berriz ere ernegatu egiten dute, gatazka gaiztotzeko eta epe laburreko korritu politikoak -batez ere, hauteskundeei begirakoak- lortzeko intentzioa duten muturreko jarrera duten erakunde eta pertsonei argudioak emanez.

Gatazka politikoaren judizializazioa ez zen inoiz gertatu behar izan. 78ko Erregimenak eta tartean sartutako gobernu indarrek bere kontradikzio propioak ebazteko duen gaitasun eza agerian utzi dute, beste behin. Hertsiki politikoa zen arazo baten inguruko -ez orden publikoaren ingurukoa, ez arlo judiziekoa- eztabaida aurrera eramateko ezgaiizan dira. 1978ko konstituzioa onartu eta 40 urte geroago, gure eredu konstituzionalaren zalantzan dago: monarkia parlamentarioa eta autonomien antolaketa politikoa, beste auzi batzuen artean. Gure marko konstituzionala gure herriaren beharrizan eta eskaera berriei moldatzeko beharra daukagu.

Partidua eta Gazte Komunistak “Procés”-a iraun zuen bitartean matxinada ezta sedizio deliturik egon ez dela mantendu izan dute beti, Espainiako botere judizial, betearazle edota legegileei eraso egin dioten ezta orden publikoa eta erakundeen funtzionamendua arriskuan jarri duten altxamendu bortitzik eman ez direlako. Katalunian ez da Estatu Kolperik egon, aldiz, Errepublika estatu eredu gisa aldarrikatu duen hiritarren mobilizazio prozesu masibo bat eman da. Ez da onargarria mota honetako herri-mobilizazio baketsu bat matxinada edota sedizioarekin parekatzea, nahiz eta gure konstituzioan aurreikusten ez ziren helburu politikoak aldarrikatu.

Herri-mobilizazio handiak ezin dira bortitzak bezala sailkatu konstituzioan begiztatzen ez diren aldarrikapenak egiteagatik. Hori da adierazpen eta manifestazio askatasunaren helburua. Estatu demokratiko batean ez dago lekurik Gobernuko lanik egiten ari ez ziren gizarteko buruei 9 urteko espetxe-zigorrak egozteko, herri-mobilizazio baketsuen buru izateagatik soilik.

Honetaz gain, epai hau herri-mugimenduaren zapaltze orokortu baten testuinguruan ematen da. Partidua eta Gazte Komunistak herri-mugimenduen aurkako errepresio neurriei aurre egiteko konpromesua errepikatzen dute, eskubideak lortzeko edo gizarte justu bat eraikitzeko borrokan salatutako pertsonei bere elkartasuna erakutsiz.

PCE-EPK eta Gazte Komunistak, beti egin duten bezala, Estatu eredu errepublikarra eta federala defendatzen dute, non Estatua eratzen duten herri eta nazionalitate guztiak elkartasunean oinarritutako bizikidetza ahalbidetuta egongo den. Gainera, nazioaniztasuna zein sentimendu nazionalak errespetatzen duen bitartean, jendearen arazo materialak beste kontsiderazioen gainetik jarriko du, pertsona ororen lan, gizarte, ingurugiro, kultura eta genero eskubide guztiak bermatuz, bere jaioterria edozein izanda ere.

Halaber, PCE-EPK eta Gazte Komunistak Kataluniako herriaren erabakitzeko gaitasuna defendatzen dute, indar politikoak bere lana egitera behartuko dituen erreferendum adostu baten bidez. Hori izango da denboraren poderioz ezta bide judizialetik konponduko ez den gatazkari irtenbide politikoa emateko bidea. Momentu honetan, Estatuko erakundeen eta Kataluniako erakundeen arteko elkarrizketa politikoa berreskuratzea ezinbestekoa da, Katalunia eta Estatuko gizartearen eta indar politikoen arteko elkarrizketa ezinbestekoa den bezala, guztion artean Kataluniako gatazka politikoari konponbidea emango dion akordioa bilatzeko.

Gure apustu politikoa Katalunian eta Estatuko beste herrien arteko elkarbizitza bermatzen duen eredu konstitutzionalaren inguruan akordio zabal bat eraikitzea da, guztiok partaidetzat izango gaituen Estatu federal eta errepublikar baten inguruan.

Estatuko nazioaniztasunaren isla izango den lurralde-eredu berria lortzea baimenduko duen konponbide politikoaren alde lan egingo dugu. Horretarako politika independentistak edota beste mota bateko posizio politikoak demokratikoki defendatzeagatik preso daudenen askatasuna eta Katalunia eta Espainiatik irten behar izan direnen itzulera askea beharrezkoak dira.

 

Comunicado ante la sentencia del Procés.

El Partido Comunista de Euskadi y la Gazte Komunistak quieren expresar su absoluta discrepancia con la sentencia acordada por el Tribunal Supremo en el caso del “Procés”. El hecho de que el Tribunal Supremo haya impuesto condenas de prisión nos parece sumamente desproporcionado a la vista del nulo impacto institucional de las actuaciones realizadas por los condenados, que quedaron en meras proclamaciones políticas. Creemos que estas condenas -que además son sumamente duras- no ayudan a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que mas bien vuelven a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones que desde posiciones extremas únicamente pretenden perpetuar y enconar el conflicto para obtener réditos políticos cortoplacistas, fundamentalmente electorales.

La judicialización del conflicto político nunca debería haber ocurrido. Ha sido una muestra más de la incapacidad del Régimen del 78 para resolver sus propias contradicciones, así como de las fuerzas políticas de gobierno implicadas, que han

sido incapaces de abordar desde el diálogo un problema estrictamente político, no de orden público ni judicial. Cuarenta años después de aprobarse la Constitución de 1978, lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización territorial autonómica, entre otras cuestiones. Es necesario adaptar nuestro marco constitucional a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro pueblo.

El Partido y Gazte Komunistak siempre han mantenido que durante el ‘Procés’ no había existido ningún delito de rebelión ni de sedición, puesto que no ha existido ningún alzamiento, ni violento ni tumultuario, que atacara a los poderes judicial, ejecutivo o legislativo de España, ni que alterase el orden público impidiendo el funcionamiento institucional. En Cataluña no ha habido ningún Golpe de Estado, sino que se ha dado un proceso de movilización ciudadana masivo, en el que se ha reivindicado un Estado republicano para ese territorio. No es aceptable ni política ni jurídicamente, que una movilización popular y no violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición, aunque haya reivindicado objetivos políticos no previstos en nuestra constitución.

Las movilizaciones populares masivas no pueden ser consideradas violentas por exigir reivindicaciones no contempladas en el marco constitucional. En eso consiste la libertad de expresión y manifestación. Nos parece impropio de un Estado democrático que dirigentes sociales sin tareas de Gobierno hayan sido condenados a 9 años de prisión por liderar movilizaciones populares que además no fueron violentas.

Esta sentencia se acuerda, además, en un contexto generalizado de represalias al movimiento popular. El Partido y la Gazte Komunistak reiteran su compromiso de enfrentar las medidas de represión de los movimientos populares, solidarizándose una vez más con todas las personas encausadas o condenadas por luchar por conseguir derechos o una sociedad mas justa .

El PCE-EPK y la Gazte Komunistak, como siempre han hecho, defienden un modelo de Estado republicano y federal donde todos los pueblos y nacionalidades que conforman el Estado puedan convivir solidariamente y formar parte de un mismo proyecto de país que, respetando nuestra realidad plurinacional, así como los sentimientos nacionales de todos quienes habitamos en el, anteponga los problemas materiales de la gente a cualquier otra consideración, garantizando a todas las personas el disfrute de los derechos civiles, sociales, ambientales, laborales, culturales y de género, al margen del lugar donde residan.

Asimismo, el PCE-EPK y la Gazte Komunistak defienden la capacidad de decidir del pueblo catalán, a través de un referéndum pactado que obligue a todas las fuerzas

políticas a hacer su trabajo, que no es otro que el de buscar una salida política a un conflicto que no se resolverá ni por la vía judicial ni por el paso del tiempo. En estos momentos es imprescindible retomar el dialogo político, entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas, y entre la sociedad civil y fuerzas políticas de Cataluña y del resto del Estado, para entre todos y todas buscar un entendimiento que permita resolver la crisis política en Cataluña.

Nuestra apuesta política es la construcción de un amplio acuerdo sobre el modelo constitucional que garantice la convivencia de Cataluña y el resto de pueblos del España en un Estado federal y republicano donde todos los anteriores se sientan participes de un proyecto común de país.

Trabajaremos por esta solución política que haga posible un nuevo modelo territorial reflejo de la plurinacionalidad del Estado. Para ello es imprescindible la libertad de los presos así como el libre retorno de aquellas personas que hayan tenido que abandonar Cataluña o España, en uno y otro caso por haber defendido o realizado políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier otra posición política.