EAJk COVIDaren aurrean erakutsitako jarreraren aurrean [Apirila]

[Azpian euskaraz]

Estos últimos días, hemos podido ver como el Partido Nacionalista Vasco ha mostrado una postura de rechazo hacia las medidas del RD 11/2020, adoptado el pasado martes, que endurecía el confinamiento y reducía la producción a la necesaria para mantener los “servicios esenciales”.

Es precisamente este término el que el PNV pone en discusión, ya que discute el significado del término “esencial” para poder incluir en él lo que el gran capital industrial considera como tal. Es decir, retorciendo la realidad para poder seguir obteniendo beneficios a costa de más contagios y de poner en peligro a las propias trabajadoras. Hay que tener en cuenta que esto también deriva en poner en riesgo a miles de familias (incluyendo personas mayores que conviven con estas, estudiantes y trabajadoras que nos vemos obligadas a estudiar o trabajar telemáticamente, etc.) que también continuarían en peligro de ser contagiadas.

Además, el responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha llegado a instrumentalizar la búsqueda de los dos operarios de Zaldibar, víctimas de la propia gestión de su partido, para atacar a sindicatos y partidos que defendían esta medida.

Geroa Bai, la marca del PNV en Nafarroa, no se queda fuera de esta postura. Apoyándose en la necesidad “adaptar” el Real Decreto a la realidad de Navarra, y con la excusa de un excesivo centralismo, la formación defendía una vez más los intereses de la patronal, en especial del sector de la industria, y buscando formas para seguir obteniendo el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta la salud y la seguridad de las propias trabajadoras.

Mientras tanto, en cuanto a la administración de la crisis respecto a los puestos de trabajo, Geroa Bai ha propuesto que la Administración foral de Navarra pague el 75% de todos los salarios del sector privado; esto es, básicamente, un ERTE gigantesco a todas las trabajadoras por cuenta ajena en las empresas de Navarra, independientemente del estado económico de estas para afrontar la crisis. Esto evidencia que, al igual que en la CAPV, para esta formación política es más importante el mantenimiento de la tasa de ganancia de las empresas que la crisis sanitaria, de cuidados y la supervivencia real de la clase trabajadora.

Está claro que el PNV ni su marca en Nafarroa Geroa Bai nos van a salvar de esta pandemia, pero ni de sus consecuencias, a pesar de que se escuden en defender los intereses de las trabajadoras.

SOILIK HERRIAK SALBA DEZAKE HERRIA!

Azken egun hauetan, Euzko Alderdi Jeltzaleak pasadan asteartean onartutako 11/2020 Errege Dekretuaren neurrien aurrean gaitzespen-jarrera erakutsi duela ikusi ahal izan dugu. Dekretuak konfinamendua gogortzen zuen eta ekoizpena «funtsezko zerbitzuetara» mugatzen zuen.

Termino hori da, hain zuzen ere, EAJk eztabaidan jartzen duena, «funtsezko»-aren esanahia eztabaidatzen baitu, kapital industrial handiak halakotzat jotzen duena bere barnean sartu ahal izateko. Hau da, onurak lortzen jarraitu ahal izateko errealitatea bihurritzen du, kutsatze gehiagoren kontura eta langileak berak arriskuan jarriz. Kontuan izan behar da horrek milaka familia arriskuan jartzen dituela (haiekin bizi diren adinekoak, telematikoki ikasi edo lan egin behar dugunak, etab.), eta horiek ere kutsatzeko arriskuan jarraitzen dutela.

Horrez gain, Koldo Mediavillak, EAJko politika instituzionaleko arduradunak, bere alderdiaren kudeaketaren biktima izan diren Zaldibarko bi beharginen bilaketa instrumentalizatzera iritsi da, neurri hori defendatzen zuten sindikatu eta alderdiei eraso egiteko asmoz.

Geroa Bai, EAJk Nafarroan duen marka, jarrera bera mantentzen du. Errege Dekretua Nafarroako errealitatera «egokitzearen» beharra oinarritzat hartuta, gehiegizko zentralismoaren aitzakiarekin, alderdiak patronalaren interesak defendatu ditu beste behin ere, bereziki industriaren sektorearenak, eta honek ahalik eta etekin handienak lortzen jarraitzeko moduak bilatu ditu, langileen osasuna eta segurtasuna kontuan hartu gabe.

Bitartean, lanpostuen krisiari dagokionez, Geroa Baik  Nafarroako Foru Administrazioak sektore pribatuko soldata guztien %75a ordaintzea proposatu du; hau da, funtsean, Nafarroako enpresetan besteren kontura lan egiten duten langile guztiei ERTE erraldoi bat ezartzea, krisiari aurre egiteko langile horien egoera ekonomikoa edozein dela ere. Horrek, EAEn bezala, alderdi honentzat enpresen irabazi-tasari eustea osasun krisia, zaintza krisia eta langile klasearen biziraupena baino garrantzitsuagoa dela agerian uzten du

Argi dago EAJk eta Geroa Baik ez gaituztela pandemia honetatik, ezta bere ondorioetatik ere, salbatuko, nahiz eta langileen interesak defendatzen ari direla esan.

SOILIK HERRIAK SALBA DEZAKE HERRIA!