Kukutza Bizirik! Auziperatuak askatu!

Berriz ere, sistemak ezarritako errepresioak, gizarte mugimenduen aurka jarriz, bertan lan egiten dutenak erasotzen saiatu da, eta oraingoan ere lortu du. Eraso hau, Kukutza Gaztetxearen alde borrokatu eta erresistitu zutenen aurka bideratua izan da. 2.011. urtean, Bilboko Errekalde auzoan zegoen Kukutza izeneko Gatzetxea eraisteko mehatsuak plazaratu ziren udaletxeko gobernuaren izenean. Kontextu horretan, pertsona asko izan ziren gaztetxearen alde kokatu zirenak.

Kukutza, auzo mailako gaztetxea izanik, balore alternatiboak aldarrikatzen zituen, esate baterako elkartasuna, kreatibitatea, kultura, aldaketa soziala… Horrexegatik, bai Errekalden bizi ziren auzotarrek, baita Bilbo osoan bizi ziren biztanle askok oso begi onez ikusten zuten gazteek bultzatutako proiektu hau. Zoritxarrez, udaletxeko gobernuak ez zuen honenganako ikuspuntu berdina eta gaztetxea utzarazi eta bertako lursoroan proiektu inmobiliario eta diruzale bat aurrera eramateko pausoak ematen hasi zen. Hori lorturik, argi zuen ordurarte eta elkartasunaren bidez, gatzetxean lortutako garapen aurrerakoi eta alternatiboak auzotik ezabatuko zituela, kapitalismoarentzat garaipen bikoitza izanik. Intentzio hauek aurrera eramanik, udaletxeak Kukutza errausteko agindua eman zuen. Modu berean, herritarrek Kukutza defendatzeko erresistentziaz baliatu ziren, atxilotuak asko izanik.

Gaur, epaiketa prozesu interesatu baten kontextuan, bertan atxilotu zituzten 19 gazteei ezarritako 9 hilabeteetako zigorrak argitaratu ditu epaimahaiak. Horretaz gain, 84.000 euroko isuna erantsi dietelarik.

Demokrazia, gaztedia eta gizarte mugimenduen aurka bideratua izan den eraso honen aurrean, Gazte Komunistak – UJCE ren izenean gure gaitzespenik sakonena adierazi nahi dugu, bai epaiketa prozedurari eta baita gazteei ezarri dizkieten zigorrei. Modu berean, gizarte mugimendu alternatibo eta herri ehunaren aldeko aldarrikapenean berresten dugu geure burua, topaketa eremu eta gazteen arteko bilguneak sortzeko bultzatzatzaileak diren Gaztetxeen alde argi eta garbi agertuz.

KUKUTZA BIZIRIK!  AUZIPERATUAK ASKATU!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez más, la represión impuesta por el sistema a toda forma de organización alternativa a los intereses del mismo, castiga injustamente a los movimientos sociales. Esta vez, el ataque ha sido dirigido a las personas que en el 2011 resistieron hasta el último minuto, defendiendo el Gaztetxe Kukutza de Errekalde, Bilbo, ante las amenazas por parte del ayuntamiento de su desalojo y posterior derrumbe.

Kukutza, un centro social de barrio, impulsaba valores de solidaridad, creatividad, cultura, cambio social… algo muy bien recibido por las personas vecinas del barrio, mientras por otra parte, hacía inquietar sobremanera al gobierno municipal. Así, se ideó un plan de desalojo y derrumbe, abriendo un proyecto inmobiliario y especulativo, que por una parte enriqueciera a empresas de construcción y a bancos, y por otra, acabara con toda organización alternativa al capitalismo que pudiera generarse en ese entorno. Ni el vecindario ni numerosas personas de Bilbo dudaron en defender Kukutza, siendo detenidas y denuncias muchas de las mismas.

Hoy, y tras un proceso judicial totalmente interesado, ha sido publicada la condena de 9 meses de prisión para las 19 personas juzgadas el pasado septiembre por dicho caso, teniendo que abonar también 84.000 euros en concepto de daños.

Ante este ataque antidemocrático a la juventud y a los movimientos sociales, desde Gazte Komunistak-UJCE queremos manifestar nuestra más clara repulsa tanto al proceso judicial abierto contra las y los jóvenes, así como a las condenas implantadas a dichas personas, reafirmándonos una vez más a favor de todo el tejido social, de sus organizaciones alternativas y apostando a favor de los Gaztetxes como espacios de encuentro y confluencia de las y los jóvenes de nuestro país, en su lucha por el cambio de modelo social.

KUKUTZA BIZIRIK!  AUZIPERATUAK ASKATU!